Quin determinant pot acompanyar a cada nom?
 • 1. restaurant
A) la
B) el
C) els
 • 2. casa
A) les
B) la
C) el
 • 3. habitació
A) la
B) el
C) l'
 • 4. companys
A) el
B) la
C) els
 • 5. herba
A) la
B) l'
C) el
 • 6. estrella
A) el
B) la
C) l'
 • 7. piruleta
A) aquesta
B) aquell
C) aquest
 • 8. llibres
A) aquella
B) aquests
C) aquest
 • 9. jardí
A) aquest
B) aquesta
C) aquells
 • 10. desfilades
A) aquest
B) aquests
C) aquelles
 • 11. pinzell
A) aquests
B) aquest
C) aquesta
 • 12. ortinadors
A) aquest
B) aquests
C) aquell
 • 13. amic
A) el
B) l'
C) els
 • 14. arbres
A) els
B) l'
C) el
 • 15. conte
A) la
B) el
C) els
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.