AA E2 T11_0b4_cr5 obtenir la funcio

Completa la taula i intenta

trobar la seva funció

y=4x

y=-2x+4

y=2x+6

 y=2x+4

Completa la taula i intenta

trobar la seva funció

y=x+4

 y=2x+3

y=5x

y=3x+2

Completa la taula i intenta

trobar la seva funció

y=6x+2

 y= 3x+5

y=8x

y=8x-6

Completa la taula i intenta

trobar la seva funció

y=2x+7

y=7

y=2x+3

y=x+5

Identifica
(2,7)
?
(4,9)
?

Quina és la funció

representada?

y=2x+7

y=7

y=2x+3

y=x+5

(2,7)
?
(3,9)
?
Identifica

Quina és la funció

representada?

y=3x+2

 y=2x+3

y=2x-2

y=3

(-2,0)
?
(0,2)
?
Identifica els punts
(8,10)
?

Quina és la funció

representada?

y=2x

y=2x+2

y=x+2

y=2x-2

f(-1)=2
f(0)=
f(2)=
podries fer la taula
f(-3)=
⊛=

y=⊛x+◊

4
?
0
?
2
?
-6
?
◊=
0
?
Completa la funció
y=
f(-5)=
f(-4)=
f(4)=
+
y=4x+4
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.