AA E2 T07 enunciats de sistemes d'equacions
 • 1. La diferència entre dos nombres és 3.

  La meitat del més gran més el triple del més
  petit és 12.

  Quins són aquests nombres?
A) y-x=3 || x/2 +3y =12
B) y=3+x || x/2 +3y =12
C) x-y=3 || x/2 +3y =12
D) y-x=3 || 2x +3y =12
 • 2. Hem barrejat cafè de 6€/kg amb cafè de 9€/kg
  i hem obtingut una barreja de 300Kg

  que costa 7€/kg.

  Quants quilos de cafè hem posat de cada classe?
A) cap de les anteriors
B) x + y = 300 || 6x + 9y = 300*7
C) x - y = 3 || 6x + 9y = 7
D) x + y = 300 || 15y = 300x
 • 3. El perímetre d’un rectangle fa 16cm.
  Quines són les seves dimensions si la base és 2cm
  més gran que l’altura.
A) 2a+2b = 16 || b=y+2
B) totes les anteriors
C) 2(a+b) = 16 || b=y+2
D) a + b = 8 || b=y+2
 • 4. A veure una pel·lícula hi han anat 100 persones entre homes i dones.

  Abans d’acabar la pel·lícula han sortit 10 homes i,
  aleshores, ha quedat el doble nombre de dones que d’homes.

  Quants homes i dones han anat al cine?
A) h + d = 100 || h = 2d+10
B) h + d = 100 || 2d = h - 10
C) h + d = 100 || h - 10 = 2d
D) totes les anteriors
 • 5. En Carles té 36 anys més que el seu fill.
  Quines edats tenen en Carles i el seu fill
  si d’aquí a 4 anys l’edat d’en Carles serà 3 vegades la del seu fill?
A) C = f + 36 || C+4 = 3f+4
B) cap de les anteriors
C) C = f + 36 || C= 3(f+4)
D) C = f + 36 || C+4 = 3(f+4)
 • 6. La tercera part de la suma de dos nombres val 10,
  i el triple de la diferència més 1 és
  igual al més petit.

  Busca aquests dos nombres.
A) x + y = 10 || 3(x-y)+1 = y
B) x+ y/3 = 10 || 3(x-y)+1 = y
C) cap de les anteriors
D) x/3 + y = 10 || 3(x-y)+1 = y
 • 7. La tercera part de la suma de dos nombres val 10,
  i el triple de la diferència més 1 és
  igual al més petit.

  Busca aquests dos nombres.
A) x/3 + y = 10 || 3(x-y)+1 = y
B) (x+y)/3=10 | | 3(x-y)+1 = y
C) x + y = 10 || 3(x-y)+1 = y
D) totes les anteriors
 • 8. Un pastor diu a un altre pastor:
  Dóna’m una ovella, i així en tindré el doble que tu.
  I l’altre li contesta: Dóna-me’n una tu,
  i així en tindrem tots dos igual.

  Quantes ovelles té cada pastor?
A) x =2y || x = y
B) x+1 =2y || x-1 = y
C) x+1 =2(y-1) || x-1 = y+1
D) cap de les anteriors
 • 9. En una festa d’aniversari hi ha el triple de nenes que de nens.
  Si havíem preparat dotze bosses de llaminadures i han vingut tots els convidats,
  quants nens i quantes nenes hi ha a la festa?
A) x+y = 12 || x=3y
B) 4x = 12 || x=3y
C) Totes són correctes
D) y = 12/4 || x=3y
 • 10. Busca dos nombres tals que el doble del primer menys el triple del segon valgui 5,
  i que la vuitena part del primer per cinc sigui igual al segon.
A) 3y = 2x-5 || x = 8y
B) 2x - 3y = 5 || x/8 = y
C) x - 3y = 5 || x = 8y
D) totes les anteriors
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.