AA E2 T07 enunciats de sistemes d'equacions
  • 1. La diferència entre dos nombres és 3. La meitat del més gran més el triple del més petit és 12. Quins són aquests nombres?
A) y=3+x || x/2 +3y =12
B) y-x=3 || 2x +3y =12
C) x-y=3 || x/2 +3y =12
D) y-x=3 || x/2 +3y =12
  • 2. Hem barrejat cafè de 6€/kg amb cafè de 9€/kg i hem obtingut una barreja de 300Kg que costa 7€/kg. Quants quilos de cafè hem posat de cada classe?
A) cap de les anteriors
B) x - y = 3 || 6x + 9y = 7
C) x + y = 300 || 6x + 9y = 300*7
D) x + y = 300 || 15y = 300x
  • 3. El perímetre d’un rectangle fa 16cm. Quines són les seves dimensions si la base és 2cm més gran que l’altura.
A) 2(a+b) = 16 || b=y+2
B) 2a+2b = 16 || b=y+2
C) totes les anteriors
D) a + b = 8 || b=y+2
  • 4. A veure una pel·lícula hi han anat 100 persones entre homes i dones. Abans d’acabar la pel·lícula han sortit 10 homes i, aleshores, ha quedat el doble nombre de dones que d’homes. Quants homes i dones han anat al cine?
A) h + d = 100 || 2d = h - 10
B) totes les anteriors
C) h + d = 100 || h = 2d+10
D) h + d = 100 || h - 10 = 2d
  • 5. En Carles té 36 anys més que el seu fill. Quines edats tenen en Carles i el seu fill si d’aquí a 4 anys l’edat d’en Carles serà 3 vegades la del seu fill?
A) C = f + 36 || C+4 = 3(f+4)
B) cap de les anteriors
C) C = f + 36 || C= 3(f+4)
D) C = f + 36 || C+4 = 3f+4
  • 6. La tercera part de la suma de dos nombres val 10, i el triple de la diferència més 1 és igual al més petit. Busca aquests dos nombres.
A) x/3 + y = 10 || 3(x-y)+1 = y
B) x + y = 10 || 3(x-y)+1 = y
C) x+ y/3 = 10 || 3(x-y)+1 = y
D) cap de les anteriors
  • 7. La tercera part de la suma de dos nombres val 10, i el triple de la diferència més 1 és igual al més petit. Busca aquests dos nombres.
A) x + y = 10 || 3(x-y)+1 = y
B) (x+y)/3=10 | | 3(x-y)+1 = y
C) x/3 + y = 10 || 3(x-y)+1 = y
D) totes les anteriors
  • 8. Un pastor diu a un altre pastor: Dóna’m una ovella, i així en tindré el doble que tu. I l’altre li contesta: Dóna-me’n una tu, i així en tindrem tots dos igual. Quantes ovelles té cada pastor?
A) x+1 =2(y-1) || x-1 = y+1
B) cap de les anteriors
C) x =2y || x = y
D) x+1 =2y || x-1 = y
  • 9. En una festa d’aniversari hi ha el triple de nenes que de nens. Si havíem preparat dotze bosses de llaminadures i han vingut tots els convidats, quants nens i quantes nenes hi ha a la festa?
A) 4x = 12 || x=3y
B) y = 12/4 || x=3y
C) Totes són correctes
D) x+y = 12 || x=3y
  • 10. Busca dos nombres tals que el doble del primer menys el triple del segon valgui 5, i que la vuitena part del primer per cinc sigui igual al segon.
A) totes les anteriors
B) x - 3y = 5 || x = 8y
C) 3y = 2x-5 || x = 8y
D) 2x - 3y = 5 || x/8 = y
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.