Examen funcions lineals-gràfics

El punt on es tallen

les dues rectes és:

(-2,2)

(-2,-2)

(2,-2)

(2,2)

Equacio de la

recta vermella és:

y=x-4

y=x+4

y=4x

y=4x+4

Equacio de la

recta blava és:

y=-x+2

y=x

y=-2x

y=-x

Calcula:

f(x)= x + 4
f(-2)=
f(-2)=
f(x)= -xLa solució del sistema format per les dues funcions

 és el punt (    ,     )

Les rectes tenen les

següents equacions

y=-5x+5

y = 5x+5

 y= -x +5
y=     x  +   

y=-x+4

Solució del sistema  format per les dues 
rectes és el punt (     ,     )
Troba els pendents
m=
m=
Escriu l'equació d'aquestes rectes
y =
y =

A l'infinit

Mai 

Quan tombin

Un poc més lluny

Per tant es tallen

Aquestes rectes són

paral·leles i tenen

el mateix pendent

m =
2
-2
4
-4
2
-2
4
-4
6
-6
Indica el pendent i quins punts, dels esmentats a continuació, pertanyen a la funció.
(0,1)
(2,2)
(-1,2)
(1,1)
El pendent =
Quina funció correspon a la recta:
y=-x-2
y=2x-2
y=x-2
y=2x+2
y=-2x+2
y=1/2x+2
y=2
y=-1/2x-2

y=-2x-2

x=2
cap d'elles
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.