ORTOGRAFIA CATALÀ
 • 1. Escull la paraula que està escrita correctament.
A) pingüíns
B) pingüins
C) pínguins
D) pinguins
 • 2. Escull la paraula que està escrita correctament.
A) caràcter
B) caracter
C) caracte
D) caracta
 • 3. Escull la paraula que està escrita correctament.
A) oma
B) home
C) homa
D) ome
 • 4. Escull la paraula que està escrita correctament.
A) conviure
B) comviure
C) combiure
D) conbiure
 • 5. Escull la paraula que està escrita correctament.
A) bular
B) volar
C) bolar
D) vular
 • 6. Escull la paraula que està escrita correctament.
A) puder
B) poder
C) pude
D) podé
 • 7. Escull la paraula que està escrita correctament.
A) greig
B) gretx
C) greix
D) grex
 • 8. Escull la paraula que està escrita correctament.
A) prutegeix
B) protejeix
C) prutejeix
D) protegeix
 • 9. Escull la paraula que està escrita correctament.
A) ia
B) hia
C) hi ha
D) iha
 • 10. Escull la paraula que està escrita correctament.
A) vaixe
B) baixe
C) vaixa
D) baixa
 • 11. Escull la paraula que està escrita correctament.
A) curanta
B) cuaranta
C) quaranta
D) quranta
 • 12. Escull la paraula que està escrita correctament.
A) axo
B) això
C) aixo
D) axò
 • 13. Escull la paraula que està escrita correctament.
A) sagunten
B) s'agunten
C) s'ajunten
D) sajunten
 • 14. Escull la paraula que està escrita correctament.
A) lescalfor
B) l'escalfor
C) l'escalfó
D) l'escalfó
 • 15. Escull la paraula que està escrita correctament.
A) espèsies
B) espèzies
C) espèssies
D) espècies
 • 16. Escull la paraula que està escrita correctament.
A) escuena
B) esquena
C) escena
D) esqena
 • 17. Escull la paraula que està escrita correctament.
A) superfície
B) superficie
C) superfisie
D) superfízie
 • 18. Escull la paraula que està escrita correctament.
A) acuàtices
B) aquàtiques
C) acuàtiques
D) aquatices
 • 19. Escull la paraula que està escrita correctament.
A) aigua
B) aigüa
C) aiga
D) aigue
 • 20. Escull la paraula que està escrita correctament.
A) habiten
B) aviten
C) haviten
D) abiten
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.