ORTOGRAFIA CATALÀ
 • 1. Escull la paraula que està escrita correctament.
A) pínguins
B) pingüíns
C) pinguins
D) pingüins
 • 2. Escull la paraula que està escrita correctament.
A) caracter
B) caracta
C) caràcter
D) caracte
 • 3. Escull la paraula que està escrita correctament.
A) ome
B) oma
C) home
D) homa
 • 4. Escull la paraula que està escrita correctament.
A) conbiure
B) comviure
C) combiure
D) conviure
 • 5. Escull la paraula que està escrita correctament.
A) vular
B) bolar
C) bular
D) volar
 • 6. Escull la paraula que està escrita correctament.
A) puder
B) podé
C) poder
D) pude
 • 7. Escull la paraula que està escrita correctament.
A) greix
B) grex
C) greig
D) gretx
 • 8. Escull la paraula que està escrita correctament.
A) prutejeix
B) protejeix
C) protegeix
D) prutegeix
 • 9. Escull la paraula que està escrita correctament.
A) hi ha
B) ia
C) iha
D) hia
 • 10. Escull la paraula que està escrita correctament.
A) vaixa
B) vaixe
C) baixa
D) baixe
 • 11. Escull la paraula que està escrita correctament.
A) curanta
B) quranta
C) cuaranta
D) quaranta
 • 12. Escull la paraula que està escrita correctament.
A) això
B) axò
C) axo
D) aixo
 • 13. Escull la paraula que està escrita correctament.
A) s'ajunten
B) s'agunten
C) sagunten
D) sajunten
 • 14. Escull la paraula que està escrita correctament.
A) lescalfor
B) l'escalfor
C) l'escalfó
D) l'escalfó
 • 15. Escull la paraula que està escrita correctament.
A) espèssies
B) espèsies
C) espècies
D) espèzies
 • 16. Escull la paraula que està escrita correctament.
A) escena
B) esquena
C) escuena
D) esqena
 • 17. Escull la paraula que està escrita correctament.
A) superfície
B) superficie
C) superfisie
D) superfízie
 • 18. Escull la paraula que està escrita correctament.
A) aquatices
B) acuàtices
C) acuàtiques
D) aquàtiques
 • 19. Escull la paraula que està escrita correctament.
A) aiga
B) aigue
C) aigüa
D) aigua
 • 20. Escull la paraula que està escrita correctament.
A) haviten
B) habiten
C) aviten
D) abiten
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.