Exercicis de notació científica
MATEMÀTIQUES
1- Completa:
   Per calcular el valor d'una potència en base 10,
posem un          seguit de tants           com indiqui
2- Escriu i calcula aquestes potències de base 10:
104=
l'                   .
3- Per què serveix la notació científica?
102=
exponent
?
Serveix per expressar de formanúmeros molt            o molt
ú
?
=
grans
?
;
103=
=
petits
?
zeros
?
abreujada
?
;
100=
=
Expressa de forma abreujada, en base 10, aquests números:
Descompon mitjançant potències de base 10:
70 604 000=
500 000=
5 000 000= 5 · 1 000 000 =
500 000 000= 5 · 100 000 000 =
5 000 000 000= 5 · 1 000 000 000 =
6 400 070=
46 700=
Exemple: 82 300= 8 · 104 + 2 · 103 + 3 · 102
5 · 100 000 =
7 · 107
?
6 · 106
?
4 · 104
?
+
+
+
6 · 105
?
6 · 103
?
4 · 105
?
5 · 105
?
5 · 106
?
+
+
+
7 · 10
?
7 · 102
?
4 · 103
?
5 · 108
?
5 · 109
?
Quins números representen aquestes descomposicions?
8 · 107 + 5 · 106 + 3 · 104 + 1 · 102 =
Quin signe utilitzem per expressar un producte?
9 · 106 + 2 · 105 + 6 · 103 + 8 · 100=
5 · 105 + 4 · 104 + 7 ·102 + 5 · 10 =
a) Utilitzem x
b) Utilitzem ^
c) Utilitzem ·
Posa el nombre en notació científica correcte:
0'00036 =
360.000 =
0'0000036 =
360 =
360.000.000 =
36 =
3.600.000 =
0'00036 =
0'0036 =
3'6 · 10
?
3'6 · 102
?
3'6 · 10-3
?
3'6 · 10-4
?
3'6 · 105
?
3'6 · 10-4
?
3'6 · 106
?
3'6 · 10-6
?
3'6 · 108
?
Posa el nombre decimal correcte:
7'13 · 10=
7'13 · 10-5 =
7'13 · 109 =
7'13 · 10-6 =
7'13 · 105 =
7'13 · 108 =
7'13 · 10 =
7'13 · 106 =
71.300.000
?
713.000
?
71'3
?
7.130.000
?
0'0000713
?
7.130.000.000
?
0'00000713
?
713.000.000
?
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.