GEOMETRIA 3r PRIMÀRIA- PERÍMETRES I ÀREES
ÀREES I PERÍMETRES
Recordes la diferència entre Perímetre i Àrea?
Exacte! 
El Perímetre és la suma dels costats, o sigui, el seu contorn.
I l'Àrea és l'extensió que ocupa, o sigui,el quetenim dins de la figura.
Àrea
T'atreveixes a comprovar si ho has entès?
Calcula el Perímetre i la Superfície d'aquesta figura.
Perímetre 6 i Superfície 10.
Perímetre 5 i Superfície 6.
Perímetre 10 i Superfície 6.

Marca l'opció correcta de l'àrea de la següent figura:
cada costats mesura 
1 m.
60
120
16
Marca l'opció correcta de l'àrea de la següent figura:
1000
100
80
I si volguéssim posar un terra nou per a la nostra classe, quants de metres quadrats de parquet necessitaríem si la classemedeix 10 metres d'ample i 12 de llargada?
100 m2
120 m2
44 m2
8 cm
Quin és el perímetre d'aquest triangle?
El el perímetre és de          cm
7 cm
5 cm
Quina és l'àrea del quadrat?
L'àrea és de          cm
7 cm
2
El perímetre és de       cm
Quin n'és el perímetre?
9 cm
3 cm
He comprat una parcel·la rectangular de 35 metresde llarg i 10 d'ample. Quants metres quadrats mesura la sevaàrea?
La parcel·la mesura               m
35 m
2
10 m
2
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.