2nESO- Aplicacions Teorema Pitàgores 1
Donat aquest triangle equilàter de perímetre 33 cm.Calcula: a) la longitud dels seus costats             b) l'altura del triangle             c) l'àrea del triangle
Base =          cm
Altura =               cm
Si els resultats té moltes xifres decimals,has d'arrodonir-losla centèsima!
Àrea =                 cm
l =          cm
l =          cm
x =              cm
l =          cm
Si els resultats té moltes xifres decimals,has d'arrodonir-losla centèsima!
El costat desigual d'un triangle isòsceles fa 6 cm i els costats iguals fan 9cm. Calcula: a) les longituds dels seus costats             b) l'altura del triangle             c) l'àrea del triangle
Base =          cm
Altura =               cm
Àrea =                 cm
l2=          cm
l1=          cm
x =              cm
l2=          cm
Si els resultats té moltes xifres decimals,has d'arrodonir-losla centèsima!
Els catets d'un triangle rectangle fan 6 cm i 10 cm. Calcula: a) la longitud de l'altre costat.             b) l'altura del triangle             c) l'àrea del triangle
Base =          cm
Altura =          cm
Àrea =           cm
c=          cm
b=          cm
a=                  cm
Calcula la longitud de la diagonal d'aquest rectangle.
x=
x=
Donat aquest triangle equilàter de perímetre 54 cm.Calcula: a) la longitud dels seus costats             b) l'altura del triangle             c) l'àrea del triangle
Base =          cm
Altura =                cm
Si els resultats té moltes xifres decimals,has d'arrodonir-losla centèsima!
Àrea =                 cm
l =          cm
l =          cm
x =                 cm
l =          cm
Si els resultats té moltes xifres decimals,has d'arrodonir-losla centèsima!
El costat desigual d'un triangle isòsceles fa 7 cm i els costats iguals fan 12 cm. Calcula: a) les longituds dels seus costats             b) l'altura del triangle             c) l'àrea del triangle
Base =          cm
Altura =                cm
Àrea =                 cm
l2=          cm
l1=          cm
x =                 cm
l2=          cm
Si els resultats té moltes xifres decimals,has d'arrodonir-losla centèsima!
El catet gran d'un triangle rectangle fa 40 cm i la hipotenusa fa 41 cm. Calcula: a) la longitud de catet petit.             b) l'altura del triangle             c) l'àrea del triangle
Base =          cm
Altura =          cm
Àrea =           cm
c=          cm
b=          cm
a=                  cm
Calcula la longitud de la diagonal d'aquest quadrat.
Si els resultats té moltes xifres decimals,has d'arrodonir-losla centèsima!
Diagonal =                  cm
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.