1Suma, resta i multiplicació de polinomis
Calcula:
(2x3)5:(4x3)-(3x3)4

=
=
x
x
:
x3
x
=
x
=
x
=
Q(x)=−4x3+6x2-5x-6
P(x)=3x3-5x2+4x-2
x3+
x3+
x3+
P+Q?
x2+
x2+
x2+
x+
x+
x+
Q(x)=−4x3+6x2-5x-6
P(x)=3x3-5x2+4x-2
x3+
x3+
x3+
P−Q?
x2+
x2+
x2+
x+
x+
x+
x2+
x2+
3x+5
x−3
x+
x
x+
x3+
x3+
x2+3x+9
x2+
x2+
x2+
x−3
x+
x
x+
x3+
x3+
6x2+2x+4
x2+
x2+
x2+
5x−3
x+
x
x+
x5+
x5+
x4+
x4+
x4+
3x3+5x2+2x+4
x3+
x3+
x3+
x3+
x2+6x+3
x2+
x2+
x2
x2+
x+
x
x+
x5+
x5+
x4+
x4+
x4+
4x3-5x2+4x-6
x3+
x3+
x3+
x3+
2x2-4x+3
x2+
x2+
x2
x2+
x+
x
x+
Aquí tens unes identitats notables. Calcula-les:
(3x−5)2=
(3x+2)(3x−2)=
(5x−6)(5x+6)=
(2x+3)2=
x2+
x2
x2
x2
x+
x+
Aquí n'hi ha unes altres. Calcula-les:
(5x2+4)2=
(2x3−7)2=
(4x4+6)(4x4−6)=
(9x2−8)(9x2+8)=
x4+
x6
x2
x2
x2+
x3+
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.