Vives. 3ESO. T1 (IV) Sumes i restes de fraccions
3
4
+
7
4
=
7
4
-
1
4
=
3
4
+
3
2
=
7
4
-
5
6
=
3
4
-
1
10
=
5
6
+
2
9
-
1
3
=
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.