Notació científica III
Quin nombre és igual a 4'75 · 104
475 ·105
47'5 ·105
47'5 ·103
475 ·103
0'475 ·103
Quin nombre és igual a 6'12 · 10-3
61'2 · 10-2
612 · 10-4
61'2 · 10-1
61'2 · 10-4
0'612 · 10-4
Quin nombre és igual a 37'5 · 102
3'75 · 102
3'75 · 103
375 · 103
0'375 · 105
3'75 · 101
Quin nombre és igual a 1'002 · 10-3
100'2 · 10-5
100'2 · 10-1
10'02 · 10-2
1002 · 10-7
0'102 · 10-2
Quin nombre és igual a 1'04 · 107
1040 · 108
1040 · 104
10'4 · 108
0'104 · 105
10'4 · 105
Quin nombre és igual a 9'62 · 106
96'2 · 103
96'2 · 107
96'2 · 105
96'2 · 104
96'2 · 108
Quin nombre és igual a 0'0004 · 10-4
0'4 · 10-7
0'0004 · 10-4
0'04 · 10-5
0'4 · 10-6
4 · 100
Quin nombre és igual a 23'32 · 101
2'332 · 100
2332 · 103
233'2 · 10-1
233'2 · 101
233'2 · 100
Quin nombre és igual a 2'4 · 10-3
24 · 103
24 · 10-2
24 · 10-4
24 · 10-1
240 · 10-4
Quin nombre és igual a 417 · 10-4
41'7 · 10-3
0'417 · 10-6
4'17 · 10-2
41'7 · 10-5
4'17 · 10-6
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.