Tema 1 pág 39 exer. 38
a) Calcula les següents arrels indicant el signe
 -8
 8
4
-4
b) Calcula les següents arrels indicant el signe
 -3
 3
2
-2
c) Calcula les següents arrels indicant el signe
 -1
 1
2
-2
d) Calcula les següents arrels indicant el signe
 -1
 1
2
-2
e) Calcula les següents arrels indicant el signe
 -9
 9
3
-3
f) Calcula les següents arrels indicant el signe
 -2
 2
1
-1
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.