Β-ΟΡΙΑ-ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ
Να επιλέξετε την ορθή απάντηση:
+∞+∞=
+∞
0
α
-∞
ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ
1
Να επιλέξετε την ορθή απάντηση:
+∞+(-∞)=
+∞
0
α
-∞
ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ
1
Να επιλέξετε την ορθή απάντηση:
ο•(+∞)=
+∞
0
α
-∞
ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ
1
Να επιλέξετε την ορθή απάντηση:
+∞
+∞
=
+∞
0
α
-∞
ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ
1
Να επιλέξετε την ορθή απάντηση:
  1
+∞
=
+∞
0
α
-∞
ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ
1
Να επιλέξετε την ορθή απάντηση:
  0
+∞
=
+∞
0
α
-∞
ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ
1
Να επιλέξετε την ορθή απάντηση:
  0
+∞
=
+∞
0
α
-∞
ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ
1
Να επιλέξετε την ορθή απάντηση:
+∞•(-∞)
=
+∞
0
α
-∞
ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ
1
Να επιλέξετε την ορθή απάντηση:
+∞•(+∞)
=
+∞
0
α
-∞
ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ
1
Να επιλέξετε την ορθή απάντηση:
1+∞
=
+∞
0
α
-∞
ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ
1
Να επιλέξετε την ορθή απάντηση:
2+∞
=
+∞
0
α
-∞
ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ
1
Να επιλέξετε την ορθή απάντηση:
0,5+∞
=
+∞
0
α
-∞
ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ
1
Να επιλέξετε την ορθή απάντηση:
0+∞
=
+∞
0
α
-∞
ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ
1
Να επιλέξετε την ορθή απάντηση:
-∞•(-∞)
=
+∞
0
α
-∞
ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ
1
Να επιλέξετε την ορθή απάντηση:
-∞+(-∞)
=
+∞
0
α
-∞
ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ
1
Να επιλέξετε την ορθή απάντηση:
(+∞)12
=
+∞
0
α
-∞
ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ
1
Να επιλέξετε την ορθή απάντηση:
(+∞)-12
=
+∞
0
α
-∞
ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ
1
Να επιλέξετε την ορθή απάντηση:
α+(+∞)
αεR
=
+∞
0
α
-∞
ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ
1
Να επιλέξετε την ορθή απάντηση:
α+(-∞)

αεR

 

=
+∞
0
α
-∞
ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ
1
Να επιλέξετε την ορθή απάντηση:
(+5)(+∞)
=
+∞
0
α
-∞
ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ
1
Να επιλέξετε την ορθή απάντηση:
(-215)(+∞)
=
+∞
0
α
-∞
ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ
1
Οι μαθητές που έκαναν αυτή την δοκιμασία είδαν επίσης :

Δημιουργήθηκε με That Quiz — η παραγωγή δοκιμασιών στα μαθηματικά με στοιχεία για άλλες θεματικές ενότητες.