Α-ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΣ-kk
ΣΥΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
     ΤΟΥ    ?     ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΕΣ
                  ΟΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
ημ2χ+συν2χ= ?
εφ2χ
-1
1
εφχ• ?=1
συνχ
ημχ
σφχ
τεμχ
εφχ
εφχ=
ημχ
?
συνχ
ημχ
σφχ
1
τεμχ
συνχ
ημχ
=?
συνχ
στεμχ
-1
1
σφχ
εφχ=
1
?
συνχ
ημχ
σφχ
εφχ
τεμχ
ημ2χ= ? - συν2χ
τεμ2χ
συν2χ
-1
εφ2χ
1
Οι μαθητές που έκαναν αυτή την δοκιμασία είδαν επίσης :

Δημιουργήθηκε με That Quiz — μια ιστοσελίδα με δοκιμασίες μαθηματικών για μαθητές όλων των επιπέδων γνώσεων.