Β-ΕΙΔΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ
α)
β)
φ(-χ)=φ(χ) τότε η φ(χ) είναι:
Αν για κάθε χ που ανήκει στο Π.Ο. μιας
συνάρτησης και το -χ ανήκει στο Π.Ο
και επιπλέον αν:
φ(-χ)= - φ(χ) τότε η φ(χ) είναι:
Αρτια
Περιττή
Περιττή
Άρτια
Επέλεξε το είδος της συνάρτησης
φ(χ)=χ+3
Πολυωνυμική
Σταθερή
Ταυτοτική
Ρητή
Επέλεξε το είδος της συνάρτησης
φ(χ)=χ2+3χ
Πολυωνυμική
Σταθερή
Ταυτοτική
Ρητή
Επέλεξε το είδος της συνάρτησης
φ(χ)=3
Σταθερή
Πολυωνυμική
Ταυτοτική
Ρητή
Επέλεξε το είδος της συνάρτησης
φ(χ)=3+Χ-Χ2
Σταθερή
Πολυωνυμική
Ταυτοτική
Ρητή
Επέλεξε το είδος της συνάρτησης
φ(χ)=
3
Χ
Ρητή
Σταθερή
Πολυωνυμική
Ταυτοτική
Άρτια
Περιττή
Τίποτα
Περιττή
Άρτια
Τίποτα
Άρτια
Περιττή
Τίποτα
Άρτια
Περιττή
Τίποτα
Τίποτα
Άρτια
Περιττή
Περιττή
Τίποτα
Άρτια
Άρτια
Τίποτα
Περιττή
Άρτια
Τίποτα
Περιττή
Περιττή
Άρτια
Τίποτα
Οι μαθητές που έκαναν αυτή την δοκιμασία είδαν επίσης :

Δημιουργήθηκε με That Quiz — Δημιουργώντας δοκιμασίες και εκτελώντας δραστηριότητες όλα γίνονται εύκολα στα μαθηματικά και στ` άλλα γνωστικά αντικείμενα.