Βκκ-ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ψ=κ (όπου κ αριθμός)  
Συνάρτηση
Κανόνες παραγώγου συνάρτησης
ψ=χν 
ψ=χ
ψ΄=
ψ΄
ψ΄
Παράγωγος
​dψ
dχ 
=
=
=
ν.χν-1
1
0
ψ=f(x)+g(x)
ψ=κ.f(x)
Συνάρτηση
Κανόνες παραγώγου συνάρτησης
ψ΄=
ψ΄
Παράγωγος
=
=
κ.f΄(x) 
f΄(x) + g΄(x) 
ψ= 
ψ=f(x).g(x)
Συνάρτηση
Κανόνες παραγώγου συνάρτησης
f(x)g(x)
ψ΄
ψ΄=
​dψ
dχ 
Παράγωγος
f΄(x).g(x) - f(x).g΄(x) 
             [g(x)]
=
f΄(x).g(x) + f(x).g΄(x) 
Συνάρτηση
ψ=3χ
ψ=-5χ
ψ=χ
ψ=4
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΑ ΚΕΝΑ 
ψ΄=
ψ΄
ψ΄
ψ΄= 
Παράγωγος
Συνάρτηση
ψ=3χ +2χ3
ψ=4χ63+2χ+5
ψ=5χ2
ψ=χ7
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΑ ΚΕΝΑ 
ψ΄
ψ΄= 
ψ΄
ψ΄=
Παράγωγος
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΑ ΚΕΝΑ 
Παράγωγος
Συνάρτηση
ψ΄=
(            )(                ) - 
ψ=
(2x+5){x3-1)
(                 )(             )
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΑ ΚΕΝΑ 
Παράγωγος
Συνάρτηση
ψ΄=
(            )(                ) - 
ψ=
χ2+1

3χ-χ2
(                 )(             )
Οι μαθητές που έκαναν αυτή την δοκιμασία είδαν επίσης :

Δημιουργήθηκε με That Quiz — η παραγωγή δοκιμασιών στα μαθηματικά με στοιχεία για άλλες θεματικές ενότητες.