Γ-ΒΑΣΙΚΟ ΑΟΡΙΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ
Για το απόλυτο χρησιμοποιήστε τις αγκύλες [χ]

Βάλτε το πληκτρολόγιο σας στα ελληνικά
 και τη σταθερά c να τη γράφετε κ .

Βασικό Αόριστο Ολοκλήρωμα
∫1dx=
∫χν dχ=
+
∫ημχdx=
∫συνχdx=
∫τεμχεφχdx=
∫στεμχ σφχdx=
∫τεμ2χdx=
∫στεμ2χdx=
∫eχdx=
+
1
χ
dx=
1+χ2
1
dx=
1-χ2
1
dx=
∫αχ dx=
+
Οι μαθητές που έκαναν αυτή την δοκιμασία είδαν επίσης :

Δημιουργήθηκε με That Quiz — δικτυακός τόπος για τη δημιουργία δοκιμασιών και βαθμολόγησης στα μαθηματικά και σ` άλλα αντικείμενα.