ΛΟΓΑΡΙΘΜΟΙ
Όταν αναζητούμε τον εκθέτη μιας δύναμης, τότε λέμε
 ψάχνω το λογάριθμο του αποτελέσματος με βάση
τη βάση της δύναμης.
Δηλαδή :
αχ=β  άρα το χ=logα β ( Διαβάζεται : λογάριθμος του                                         β με βάση το α)
βάση
Σε απλές περιπτώσεις:
3χ=9 <=> χ=log3 9 <=>χ=2
log3 27 =
log3 81 =
log2 2 =
log3 1 =
log2 32 =
log8 64 =
log3 
1
9
=
logα α3 =
logκ κ10 =
log4 4 =
Να εκφράσετε τις πιο κάτω εκθετικές ισότητες με τις
 αντίστοιχες λογαριθμικές.
Παράδειγμα:
42=16 <=>
​52=25 <=>
​23=8 <=>
log               =
53 =125
log              =
log              =
<=>
log5 125 =3
Να εκφράσετε τις πιο κάτω λογαριθμικές ισότητες με τις αντίστοιχες εκθετικές. 
Παράδειγμα: logα ω =χ      <=>    αχ=ω  
log4 64 =3
logα 9 =2
log7 49=χ
<=>
<=> 
<=> 
α
=
=
=
Οι μαθητές που έκαναν αυτή την δοκιμασία είδαν επίσης :

Δημιουργήθηκε με That Quiz — δικτυακός τόπος για τη δημιουργία δοκιμασιών και βαθμολόγησης στα μαθηματικά και σ` άλλα αντικείμενα.