CHIRE - VALENCIÀ - PERCEPCIÓ VISUAL
EXERCICIS
PERCEPCIÓ  VISUAL
DE

Assenyala el que siga igual al model:

EXERCICI 1:

db
dp

pd

dp
pb
bp
pp
pd
dp
pb
dp
qd

Assenyala el que siga igual al model:

EXERCICI 2:
1qp
1pp
1pq
1qp
1pp
1qq
1qq
1pp
1qq
1pq
1qp
1qp

Assenyala el que siga igual al model:

EXERCICI 3:
321
133
123
132
132
122
122
131
123
213
132
121

Assenyala el que siga igual al model:

EXERCICI 4:
nmh
hmn

nhm

nmh
nmh
mhn
nhm
mhn
hnm
nmn
hnm
mhn

Assenyala el que siga igual al model:

EXERCICI 5:

&#@
@$&

@#&

@$&
#@&
@#$
@&#
#&@
@$#
@#&
@$&
@#$

Assenyala el que siga igual al model:

EXERCICI 6:
HHF
HKP

HKF

HKL
FKH
HFP
HFK
KKF
HKF
HFK
HFK
KHF

Assenyala el que siga igual al model:

EXERCICI 7:
↑↕↓
↕↓↓
↑↓↓
↓↑↓
↕↑↓
↑↑↓
↑↓↕
↓↓↑
↓↓↑
↑↓↓
↓↑↓
↕↓↓

Assenyala el que siga igual al model:

⅛⅝⅝
⅓⅝⅝
EXERCICI 8:

⅛⅜⅝

⅛⅝⅜
⅛⅜⅞
⅛⅜⅝
⅛⅜⅞
⅜⅜⅝
⅛⅓⅝
⅓⅜⅝
⅛⅝⅝
⅛⅜⅞
EXERCICI 9:

Assenyala el que siga igual al model:

◩◨◪
◩◨◨
◩◪◨
◩◪◨
◩◩◪
◨◩◪
◩◧◨
◩◪◧
◧◩◪
◪◩◨
◩◪◧
◪◩◧
⊟⊠⊞
⊠⊞⊟
EXERCICI 10:

Assenyala el que siga igual al model:

⊞⊠⊟
⊟⊠⊞
⊠⊟⊞
⊞⊟⊠
⊠⊞⊟
⊞⊠⊞
⊞⊠⊠
⊞⊟⊠
⊞⊠⊟
⊠⊟⊞
EXERCICI 11:
♠♥♠

Assenyala el que siga igual al model:

♣♥♣
♠♥♣
♠♣♥
♣♥♣
♣♥♠
♠♣♣
♠♥♥
♠♥♣
♣♥♠
♠♣♣
♥♠♥
⊗⊘⊖

Assenyala el que siga igual al model:

EXERCICI 12:
⊗⊘⊗
⊗⊖⊘
⊗⊘⊘
⊖⊗⊘
⊖⊗⊘
⊗⊖⊖
⊗⊘⊖
⊘⊖⊗
⊗⊖⊘
⊘⊖⊗
⊗⊖⊗
⋒⋑⋓
⋒⋐⋒
EXERCICI 13:

Assenyala el que siga igual al model:

⋒⋓⋒

⋐⋒⋒
⋒⋐⋒
⋓⋒⋓
⋓⋑⋓
⋒⋑⋒
⋓⋒⋓
⋒⋓⋒
⋒⋐⋒
⋒⋓⋓
EXERCICI 14:

Assenyala el que siga igual al model:

ÂÀÃ
ÃÂÀ
ÀÂÃ
ÀÂÄ
ÀÂÃ
ÀÁÂ
ÁÂÃ
ÀÃÁ
ÁÃÂ
ÁÃÂ
ÀÃÃ
ÁÂÁ

Assenyala el que siga igual al model:

◓◓◕
◒◕◓
EXERCICI 15:

◒◓◕

◓◒◕
◓◕◓
◒◒◕
◒◓◕
◕◓◒
◓◓◕
◕◓◕
◕◓◒
◕◒◓

Assenyala el que siga igual al model:

ψζξ
EXERCICI 16:
ξζΨ

Ψζξ

Ψψξ
ζξΨ
Υζξ
Ψξψ
Ψξξ
Υξζ
Ψζξ
ΨΨξ
Υζξ
EXERCICI 17:

Assenyala el que siga igual al model:

≇≅≅
≇≅≆

≇≅≆

≆≅≇
≇≋≄
≢≡≆
≇≆≆
≢≅≆
≇≋≇
≆≅≇
≆≅≢
≢≅≆
∺∹∸
EXERCICI 18:
∺∹∹
Assenyala el que siga igual al model:
∺∹∸
≔∹∸
∺∸∸
∺≕∸
∺∹∹
∺≔∸
∺∺≐
∺∸∸
∺≕∸
∺≕∸

▲▲▼

EXERCICI 19:

▲▼▼

Assenyala el que siga igual al model:

▲▼▲

▲▼▲

▲▲▼

▼▲▼

▲▼▼

▼▼▼

▼▼▲

▼▲▲

▼▲▼

▲▲▲

⊞⊟◫

EXERCICI 20:

⊠⊞⊠

Assenyala el que siga igual al model:

⊞⊟⊠

⊠⊟⊞

⊠⊟⊞

⊞⊠⊠

◫⊞⊠

⊞⊟⊠

⊞◫⊞

⊞◫⊠

⊞⊟⊞

⊠⊟⊞

∓∻∻

EXERCICI 21:

∔∓∻

Assenyala el que siga igual al model:

∓∔∻

∓∔∓

∔∻∓

∻∓∔

∻∔∓

∻∔∓

∓∔∻

∓∔∓

∓∻∔

∓∻∔

≜≙≚

EXERCICI 22:

≜≙≜

Assenyala el que siga igual al model:

≜≙≚

≚≙≜

≜≚≙

≙≙≚

≜≙≙

≜≚≚

≙≜≚

≜≚≚

≚≙≜

≜≙≜

▯▬▱

EXERCICI 23:

▮▱▰

Assenyala el que siga igual al model:

▮▭▰

▮▱▬

▯▬▱

▮▭▰

▮▭▱

▮▭▭

▮▱▮

▮▱▬

▮▬▱

▮▰▰

⊛⊘⊗

EXERCICI 24:

⊛⊚⊖

Assenyala el que siga igual al model:

⊛⊚⊗

⊚⊛⊗

⊗⊚⊛

⊛⊚⊗

⊛⊛⊗

⊛⊛⊗

⊚⊛⊗

⊛⊚⊘

⊗⊚⊛

⊚⊚⊗

◒●●

EXERCICI 25:

◒●◒

Assenyala el que siga igual al model:

◒●◓

◓●◒

◒◓●

◓●◓

◓●◒

◓◓●

◒◒●

◒●◓

◓●◓

◓◓◒

Otros exámenes de interés :

Examen creado con That Quiz — donde se practican las matemáticas.