Długość
2. Nierówności
Uczeń

Wykonany
Poprawnie
Niewłaściwie
Zegar
testy matematyczne