Długość
Pola i obwody
Uczeń

Wykonany
Poprawnie
Niewłaściwie
Zegar
testy matematyczne