Dolžina
Kvadrati in koreni
Učenec

Dokončaj
Pravilno
Napačno
Ura
matematično testiranje