Dolžina
Deljenje decimalnih števil
Učenec

Dokončaj
Pravilno
Napačno
Ura
matematično testiranje