Merjenje dolžine utrjevanje
MERIMO DOLŽINO     UTRJUJEMO
Polona Vodičar, Osnovna šola Vransko-Tabor
Oceni, kolikšna je dolžina spodnjih predmetov. Črke pred 
izbranim odgovorom zapiši v spodnje kvadratke.
B 130 kmR 1300 mM 130 cm
E 15 cm
I 1 m
O 10 mm
T 2 m
S 15 cm
P 3 dm
U 3 mm
E 20 mm
A 7 cm
T 2 km
K 15 cm
R 10 dm
Mersko število in mersko enoto zapiši s presledkom, glej primer: 24 dm
Izmeri.
Izmeri. Meri v milimetrih.
Mersko število in mersko enoto loči s presledkom. 
Glej primer: 12 mm
Izmeri. Meri v milimetrih.
Sponko začneš meriti pri 7, svinčnik pa pri 1.
180 dm = 
8000 m = 
791 m =
4 km = 
5 m = 
2 km = 
Pretvori v podano mersko enoto.
dm
m
m
km
dm
m
70 mm =
30 cm =
490 cm =
42 m = 
200 cm = 
5000 m =
cm
dm
dm
m
km
dm
301 mm =
400 cm = 
354 dm = 
4039 m = 
3009 m = 
dm
cm
km
km
Spremeni v ustrezne enote.
m
cm
mm
m
dm
m
10 cm 10 mm = 
34 cm 8 mm =
8 km 7 m = 
m
mm
mm
Znaka < in > dobiš, da pritisneš na tipkovnici altgr in vejico, ter alt gr in .
100 cm       10 dm
7 km           10000 m
120 cm        12 dm
Vstavi ustrezen znak
            <, >,=
3 cm         2 dm
17 km      170 m
6m           400 cm
rojstvo
3 leta
9 let
1 leto
4 leta
8 let
2 leti
5 let
7 let
6 let
Oče je vsako leto izmeril Tadejevo višino. Podatke je
vnesel v preglednico.
105 cm
112 cm
117 cm
129 cm
135 cm
121 cm
51 cm
79 cm
99 cm
92 cm
Koliko cm je Tadej zrastel v prvih petih 
letih?
V prvih petih letih je zraste
Račun napiši v zvezek.
cm.
Zrastel je za 
Koliko je Tadej zrastel od rojstva do danes, ko praznuje svoj 9. rojstni dan?
Račun zapiši v zvezek.
dm in 
cm.
Še sam sestavi dve besedilni nalogi vezani na Tadejevo rast. Nalogi sestavi v zvezek in ju reši. Rešeni nalogi oddaj v spletno učilnico.

Veselim se zanimivih nalog.
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran z matematičnimi testi za učence za vse stopnje.