Simetrija, skladnost, poštevanka
Z vajami boš ponovil že
naučeno snov.
Želim ti veliko uspeha.
Utrdimo znanje.
Polona Vodičar, OŠ Vransko-Tabor
36 : 9 =
42 : 7 =
48 : 6 =
56 : 8 =
Izračunaj.
18 :
24 :
: 9 = 8
: 8 = 8
= 6
= 4
vsi
a in b
Kateri liki imajo narisano simetralo?
a
a in c
b in c
vsi
Kateri liki imajo s črto označeno simetralo?
d
c
a in d
a, b in d
1
Koliko simetral ima spodnji lik?
2
3
4
5
Skladna sta kvadrata
Katera kvadrata sta skladna?
.
noben ni skladen
Koliko skladnih trikotnikov  je na sliki?
2
3
4
5
To pomeni, da sta popolnoma enake barve in oblike.
To pomeni, da se popolnoma prekrivata.
To pomeni, da sta enake oblike.
Kaj pomeni, da sta lika skladna?
množenec
Poimenuj člene v računskih operacijah.
6
12 : 2 = 6
2 = 12
delitelj
26 : 8 =
15 : 4 =
20 : 6 =
Izračunaj. Spomni se deljenja z ostankom.
, ost.
, ost.
, ost.
Test si končal.
Čestitam.
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.