Utrjevanje in ponavljanje znanja pred 4. razred
Utrjujemo in ponavljamo
Želim ti čim več pravilnih odgovorov.
Polona Vodičar, Osnovna šola Vransko-Tabor
Potrudi se pri reševanju.
Pretvori.
10 mm =
40 dl = 4
95 cm = 9
372 l = 37
1
2
5
=
dm =
1km =
število
m
enota
7dm
30 l
3 dl
70 mm
580 mm
Vstavi znak =, <, >.
3 l
3 hl
75mm
7 cm
40 cm
2 l
10
10
1
1
5
1
l
l
m
20 dl
2dl
8 dl
1 dm
Koliki del celote je pobarvan?
Koliki del celote je pobarvan?
Koliki del celote je pobarvan?
=
=
=
6 - 42 : 7 + 3 =
(39 - 7) : 8 + 3
81 : (27 : 3) - 2
Izračunaj.
2 =
4 =
248
4571
7
9
Izračunaj.
905
736
6
8
+
3
4
5
7
7
9
Izračunaj.
Pazi na znaka + in -.
-
5
7
4
6
2
7
-
3
1
4
1
5
7
Izračunaj.
Pazi na znaka + in -.
7
9
+
5
7
4
6
7
3
5092 : 4 =
Izračunaj.
Preizkus:
7304 : 8 =
Izračunaj.
Preizkus:
9006 : 8 =
ost.
Izračunaj.
V spodnji okvir napiši preizkus.
x napiši kot znak za množenje.
Peter je računal spodnji preizkus. Imel je težave. Pomagaj
mu izračunati ta preizkus. Izračunaj ga na list in rezultat
vpiši. Nato napiši račun deljenja.
Račun deljenja:
714
8 + 5 =
Izračunaj.
:
=
A je
Na sliki A je
Na sliki B je (lik, telo)
Poimenuj obe geometrijski obliki z njunimi imeni.
A
lik.
.
Oglej si sliki in reši nalogi.
telo.
B je
.
B
.
Na sliki A je
robov.
Na sliki B je
ki so
A
Oglej si sliki in reši nalogi.
, saj so enako
, ima 6
, ki ima
B
oglišča in 4
.
,
oglišč in
,
1800 - 7 =
Račun izračunaj v zvezek.
Dedi Franci je prihranil 1800 EUR. Odločil se je, da jih borazdelil svojim sedmim vnukom. Koliko EUR je dobil vsak?
Dopolni odgovor.
Vsak vnuk je dobil
Izberi ustrezen račun.
1800 + 7 =
Preberi nalogo in jo reši.
EUR.
1800 : 7 =
1800 x 7 =
Odgovor:
Dedi Franci je prihranil 1800 EUR. Odločil se je, da jih borazdelil svojim sedmim vnukom. Koliko vnukov bi dedi Franci moral imeti, da bi vsak dobil 200 EUR?
Račun:
V okence zapiši pravilen račun in rezultat. Račun
izračunaj v zvezek.

Dedek bi moral imeti
Preberi nalogo in jo reši.
vnukov.
Seštej vsoto in razliko števil 200 in 400. Rezultat deli s
številom 80. Kolikšen je rezultat?

Računaj v zvezek.
Rezultat je 800.
Rezultat je 1000.
Rezultat je 80.
Rezultat je 10.
Rezultat je 100.
Preberi nalogo in jo reši.
Količnik je rezultat pri
Rezultat pri seštevanju imenujemo
Zmnožek je rezultat pri
Rezultat pri odštevanju je
Deljenec je prvi člen pri
Dopolni povedi.
.
.
.
.
.
Uspelo ti je, BRAVO!!!
Prišel si do konca.
Pred zaključkom preveri svoje rešitve.
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.