NIT - Skoraj vse o lesu
Skoraj vse o lesu
NIT - 4. razred
Mojca Pozvek
S kleščami izvlečemo:
vijak
žebelj
oba
Orodje na sliki se imenuje
.
pogosto uporablja les

Za ostrešje se najbolj

hrasta
lipe
kostanja
smreke
Za izdelavo mask je najboljši
les.
Na sliki je
.
Izberi pravilni odgovor.
Ptičja hišica je narejena iz lesa,
ker je les:
gnetljiv
trd
prožen
Trdnine so snovi, ki:
so trde
nimajo stalne oblike
so neživa narava
ohranjajo stalno obliko
Kladivo se uporablja za zabijanje:
vijakov
žebljev
žebljev in vijakov
Ročni žagi na sliki rečemo
Orodje na sliki se imenuje
.
.
Les spajamo samo z mizarskim lepilom.

Smreka je najbolj trd slovenski les.

Za kiparstvo lipov les ni primeren.
Furnir je les.

Poišči pravilno trditev.

Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.