Poodobni trikotniki - težje naloge

 Podobni trikotnik

(težje naloge)
Dopolni manjkajoče podatke.
BE II CD

A

Pari istoležnih stranic:

AB in
AD in
BE in

B

E

AE
?
AC
?
CD
?

C

D

Dopolni manjkajoče podatke.
AB II DE

A

Pari istoležnih stranic:

AB in
AC in
BC in
EC
?

ED

?
DC
?

D

C

E

B

Dopolni manjkajoče podatke.

Trikotnik ABC je podoben

trikotniku AED.

Pari istoležnih stranic:

A

AB in
AC in
BC in
α =25ο
AE
?
AD
?
DE
?
γ

C

Velikosti kotov:

B

γ =
ε =
ο
ο

D

ε

E

Dopolni manjkajoče podatke če veš, da velja ∆ABC~∆A'B'C'.

A

va : va' =
|EC| :  |E'C'| =
c : c' =

b = 5 cm

va

c

:
:
80

C

70
:

E

a

B

A'

β

b' = 4 cm

α'
α' =
β '=
)

c'

va'

C'

β'

E'

a'

B'

Izberi pravilni odgovor. Če si izbral prvi odgovor, dopolni manjkajoče

podatke.

∆STU ~ ∆EDU

Trikotnika na sliki si nista podobna.

Ni dovolj podatkov, da bi lahko ugotovil, 

ali sta si trikotnika na sliki podobna.

Izberi pravilni odgovor.

∆MLV ~ ∆VUT

Trikotnika na sliki si nista podobna.

Ni dovolj podatkov, da bi lahko ugotovil, 

ali sta si trikotnika na sliki podobna.

Izberi pravilni odgovor. Če si izbral prvi odgovor, dopolni manjkajoče

podatke.

∆KCB ~ ∆KML

Trikotnika na sliki si nista podobna.

Ni dovolj podatkov, da bi lahko ugotovil, 

ali sta si trikotnika na sliki podobna.

Dopolni manjkajoče podatke v zapisanih sorazmerjih.

E

AE II BD
20
6

A

D

15
7

B

18

21

C

15 : 20 = 18 :

21 : 15 =

21 : 18 = 28 :

: 18 =  28 : 21
: 20

 Zapiši, koliko meri stranica x.

x =

BE II CD

Trikotnika na sliki sta si podobna. Dopolni manjkajoče podatke.
16 cm

Razmerje med obsegom trikotnika ABC in 

obsegom trikotnika EFG je:

A

C

40 cm

B

20 cm

Razmerje mora

biti poenostavljeno!

E

G

:
cm

F

Trikotnik ABC je podoben trikotniku EFG.

Stranice trikotnika ABC merijo 7 cm, 11 cm in 12 cm, najdaljša

stranica v trikotniku EFG pa meri 24 cm.

Najkrajša stranica trikotnika EFG meri

Razmerje med istoležnima stranica trikotnika ABC in EFG je:

7 : 24

24 : 12

11 : 24

1 : 2

cm.

Trikotnik ABC je podoben trikotniku EFG.

Stranice trikotnika ABC merijo 3 cm, 5 cm in 7cm, obseg

trikotnika EFG pa 9 cm.

Najkrajša stranica trikotnika EFG meri

Razmerje med istoležnima stranica trikotnika ABC in EFG je:

Razmerje mora biti poenostavljeno!

:
.

cm.

Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje matematičnih testov in testov za druge predmete.