Razmerje količin in sorazmerje - lažje naloge

Razmerje količin

  in sorazmerje

Razmerje med trikotniki in kvadrati je
Razmerje med kvadrati in trikotniki je
Odgovor zapiši s poenostavljenim razmerjem.
:
:

Dolžini dveh avtomobilov sta v razmerju 4 : 5.

Označi pravilne trditve.

Prvi avtomobil je zagotovo dolg 4 metre, drugi

    pa 5 metrov.

Drugi avtomobil je daljši od prvega.

Prvi avtomobil je za 1 m krajši od drugega.

Drugi avtomobil je 5-krat krajši od prvega.

Prvi avtomobil je dolg 4 izbrane enote, drugi pa

   5 takih enot.

Poenostavi dana razmerja.
24 : 18 =
15 : 45 =
16 : 14 =
8 : 12 =
:
:
:
:
Poenostavi dana razmerja.
30 min : 1 h =
12 kg: 2 kg =
2 d : 1 ℓ =
1dm : 1 m =
:
:
:
:

V okvirček zapiši D, če sta razmerji v paru enaki,

sicer zapiši N.

 

20 : 60 in 30 : 90

12 : 24 in 12 : 6

5 : 15 in 10 :30

16 : 4 in 25 :5

V ustrezno polje zapiši črko D, tako da bo veljalo

AB : BD = 2 : 3.

A

B

C

Daljici sta v razmerju 5:1.

Krajša daljica meri 6 cm.
Daljša daljica meri
cm.

Tine dobi

Na

Metka in Tine si razdelita 24 bonbonov v

razmerju 1 : 2.

Metka dobi

Na koliko delov moraš razdeliti bonbone,

če hočeš izračunati, koliko jih dobi vsak?

dele.

bonbonov.

bonbonov.

Izračunaj neznani člen sorazmerja.

Nalogo reši na pamet.

1 : 6 = 2 :

24 : 20 = 6 :

30 : 20 = 6 :

Izračunaj neznani člen sorazmerja.

Nalogo reši na pamet.

20 :

21 : 35 =

: 20 = 88 : 80

= 200 : 230

: 5

Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran z matematičnimi testi za učence za vse stopnje.