Črke - daljše besede 5
 • 1. V omari ji visi veliko
A) bluz.
B) blus.
 • 2. Niso mogli prešteti vseh
A) brazd.
B) brasd.
C) brazt.
D) brast.
 • 3. Ves čas ji dopovedujem, a je vse ___ ob steno.
A) bob
B) pob
C) pop
D) bop
 • 4. Tako je zadolžen, da ne ve več, koliko znaša njegov
A) dolg.
B) doug.
C) dolk.
D) douk
 • 5. Vse škriplje, tako je
A) mras.
B) mraz.
 • 6. Danes je precej ___ vrženih v morje.
A) mreš.
B) mrež.
C) mreč.
 • 7. Veliko najpomembnejših ____ je že popisanih.
A) isnajdp
B) iznajdp
C) isnajdb
D) iznajdb
 • 8. Naši anketiranci zatrjujejo, da ____ tekne tudi pozimi.
A) sladoled
B) sladolet
 • 9. ___ prodajajo tudi francoske sire.
A) Ponekot
B) Ponekod
 • 10. Na tekmovanju za najbolj nenavaden poklic bi se ___ visoko uvrstila.
A) najbrž
B) najprž
C) najbrš
D) najprš
 • 11. Ta je čeden ___ mož, a je velik zvezdnik.
A) mlad
B) mlat
 • 12. Samo poglejte, do ___ sem prišel!
A) kot
B) kod
 • 13. Sam ne ve, kaj bi ___ počel.
A) rat
B) rad
 • 14. Tudi kisli ___ spada k mokrim usedlinam.
A) deš
B) dež
 • 15. Naš Vid se piše
A) Krapeš.
B) Krapež.
 • 16. V ____ imajo posebno narodno nošo.
A) Čedatu
B) Čedadu
 • 17. ___ Rusjan je znan letalec.
A) Edvard
B) Edvart
 • 18. Graparjev ___ je vzel Zano za ženo.
A) Ludvig
B) Ludvik
 • 19. ___ je znano slovensko ime.
A) Janez
B) Janes
 • 20. Če bi prišel prej, bi srečal
A) Gorasda
B) Gorazda.
C) Gorasta
D) Goraza.
 • 21. Na klopi je pustil zvezek
A) Tomaž.
B) Tomaš.
 • 22. ___ je ime kraja z dvema črkama.
A) Ik
B) Ig
 • 23. V Rusiji je veliko mesto
A) Carigrad
B) Carigrat
 • 24. Sosedov ___ je kupil dve kobili.
A) Andraž
B) Andraš
 • 25. Gospa ___ uči prvi razred.
A) Mikuč
B) Mikuš
C) Mikuž
 • 26. Jure ____ ima novega psa bernardinca.
A) Bratouž
B) Bratovš
C) Bratovž
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje in razvrščanje testov za matematiko in ostale predmete.