MAT_Števila do 10 000 (1. VAJA)

Natančno preberi in poišči pravo številko!

4220
štiri tisoč sto dvaindvajset

4022

4122

Natančno preberi in poišči pravo številko!

1173

tisoč sto sedemintrideset

1137

1073

dva tisoč štiriinpetdeset

Natančno preberi in poišči pravo številko!

22

2450

92

2045

2054

Natančno preberi in poišči pravo številko!

5106

pet tisoč sto šestdeset

5160

516

Natančno preberi in poišči pravo številko!

9700

devet tisoč sto  sedem

1970

9107

Natančno preberi in poišči pravo številko!

4444

štiri tisoč sto štiriinštirideset

4134

4144

Natančno preberi in poišči pravo številko!

22
22

6302

šest tisoč tristo dvajset

92
92

6203

6320

Natančno preberi in poišči pravo številko!

5460

pet tisoč štiristo šestnajst

5406

5416

Natančno preberi in poišči pravo številko!

1065

tisoč petinšestdeset

1560

1056

Natančno preberi in poišči pravo številko!

7110

sedem tisoč sto ena

7101

7001

Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje in razvrščanje testov za matematiko in ostale predmete.