Obpanonske pokrajine- naravne značilnosti
OBPANONSKE POKRAJINE
Naloge je pripravila: Helena Drakulič
1. Kje se razprostirajo obpanonske pokrajine?


na V in SV  Slovenije
na J Slovenije
na Z Slovenije
na JZ Slovenije
2. Kakšen je relief obpanonskih pokrajin?


ravnine in gričevje
hribovja in kotline
gorovja z vmesnimi dolinami
( teče skozi Maribor)
3. Zapiši štiri največje reke obpanonskih pokrajin.
( mlini )
( pri Brežicah se izliva v Savo )
( najdaljša reka v Sloveniji )
 Med reko Dravo in Muro                 .
Nad Krško kotlino je
                    in  še višje
4. Med ravninami so 
Čisto na SV  leži                 .
gričevje in 
.
 5. Podnebje 
 veliko padavin, zlasti poleti
 hladne zime, vroča poletja
 mile zime, topla poletja
 pogosto piha burja
izberi, kar je najbolj značilno:
6. Značilno naravno rastlinstvo
                                      obpanonskih pokrajin je:
 listnati gozd
 zimzelene rastline
 borovi grmički
7. Značilna žival                                     obpanonskih pokrajin je:
 kozorog
 štorklja
 galeb
8. Vpiši reke k ravnini, po kateri teče. 
Mursko polje

Označi pritok reke Mure.

Krško polje                        in Sava.
Sotla
Ledava
Dravinja
Pesnica
Dravsko polje
9. Katera reka ne teče po Dravskem polju?
 Ščavnica
 Dravinja
 Pesnica
 Drava
10. Kako se zavarujemo pred 
                                     poplavami panonskih rek. 
z mostovi
z nasipi
s kanali
panonske reke ne poplavljajo
 Krka
 Pesnica
 Ščavnica
 Mura
11. Katera reka NE teče v obpanonskih pokrajinah?
 Soča
 Sava
 Dravinja
 Sotla
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran z matematičnimi testi za učence za vse stopnje.