Spraševanje - POTENCE
Spraševanje
Reši naloge. Če ne veš rešiti kakšne
izmed nalog, jo preskoči in se na 
koncu vrni na to nalogo.

december 2018, januar 2019
POTENCE
-33 =
Izračunaj vrednost potenc.
(-4)2 =
72 =
0,62 =
152 =
2002 =
Koreni:
√16 =
√2500 =
√0,04 =
√169 =
spretno
22•25
(24) 
Izračunaj vrednost izraza:
32•3 =
27
2
=
Racionaliziraj:
 2√6
=
 2√6
=
2
(-20)2 - 182 : √196 =
Izračunaj številske izraze.
Najprej reši številski izraz na list papirja, nato v polja vnesi rešitev.
12 + 3•√4 - (-5)2=
56•26=
Izračunaj številske izraze.
Preglej še enkrat vse naloge!
Prišel si do konca utrjevanja.


KRITERIJ: 
0% - 44% ... nzd (1)
45% - 59% ... zd (2)
60% - 74% ... db (3)
75% - 89% ... pdb (4)
90% - 100% ... odl (5)
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje in razvrščanje testov za matematiko in ostale predmete.