MAT - Premica, poltrak in daljica

PREMICA,

POLTRAK in
DALJICA
MAT - 4. razred
Mojca Pozvek
Ravna črta, ki je na
obeh straneh omejena,
se imenuje            .
Premica, ki je enako
oddaljena od druge
premice je                 .
Krajišča označujemo
z              tiskanimi
črkami.
Daljici sta skladni,
kadar sta                 .
Pravokotnica  je            ,
ki seka drugo premico
pod           kotom.
Ravna črta, ki je na
eni strani omejena, se
imenuje           .
Točko, kjer se sekata
dve premici, imenujemo
           .
Premico t imenujemo
tudi               .
t
m
Narisani daljici sta
          .
A
C
D
B
E
Narisane črte poimenuj tako, da k črti povlečeš
ustrezno ime!
D
F
m
premica
?
daljica
?
poltrak
?
Narisana je
Sestavljena je iz
.
.
daljica, premica in  več poltrakov
Kaj vse je narisano? 
daljica, premica in poltrak
C

daljica in premica

daljica in poltrak

D

t

Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje matematičnih testov in testov za druge predmete.