Utrjuj poštevanko, številska premica, besedilne naloge
UTRDIMO SVOJE 
      ZNANJE
Polona Vodičar, Osnovna šola Vransko-Tabor
Izračunaj.
8
9
: 6 = 7
: 9 = 8
9 = 63
= 48
= 27
45 : 9 + 
32 : 8 + 9
6 = 2 + 7
= 72 - 6
5
Izračunaj.
- 4  8   7 
8  6   5 
-     6   9
1   0   8 
+ 3   6   5 
5   9   5
- 1  5  4   3
Izračunaj.
2  4  6   2
- 3  7   8   5 
5  7   3   6
Vstavi manjkajoča števila.
Vstavi manjkajoča števila.
Vstavi manjkajoča števila.
58 : 8 =
38 : 7 =
Izračunaj.
49 : 6 =
, ost.
, ost. 
, ost.
- 2
Izračunaj.
3  5 4  9
6  5  4
0
+
3  3  5
5  6  2  2
3
Zmotila se je za 
Maja je morala izračunati razliko števil 7532 in 1548. Pri
računanju se je zmotila in števili seštela. Izračunaj za
koliko se je zmotila?
.
Družina Pivk se je odpravila na 6700 km dolgo pot. V prvih 
treh dneh so prevozili 2500 km, drugi dan 1785 km in tretji
dan 2192 km. Koliko kilometrov poti jim je ostalo do cilja?
Do cilja jim je še ostalo 
kilometrov poti.
Prišel si do konca!
ČESTITAM!
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje matematičnih testov in testov za druge predmete.