Seštevanje in odštevanje neznani člen do 10
1 +     = 1
3 +     = 5
3 +     = 6
1 +     = 4
5 +     = 7
4 +     = 4
2 +     = 3
2 +     = 7
2 +     = 5
3 +     = 8
3 +     = 9
3 +     = 10
9 +     = 9
4 +     = 8
5 +     = 5
6 -     = 6
7 -     = 6
8 -     = 8
9 -     = 8
6 -     = 4
7 -     = 7
5 -     = 4
10 -     = 8
9 -     = 6
9 -     = 7
8 -     = 7
7 -     = 5
7 -     = 4
7 -     = 3
8 -     = 5
6 -     = 3
10 -     = 5
9 -     = 3
9 -     = 5
4 -     = 4
1 +     = 6
1 +     = 7
1 +     = 8
1 +     = 9
1 +     = 10
2 +     = 6
3 +     = 7
5 -     = 2
10 -     = 2
6 -     = 5
10 -     = 6
7 -     = 1
8 -     = 1
10 -     = 3
5 +     = 9
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je izdelava in reševanje testov narejena enostavno za matematiko in ostale predmete.