Fotosinteza 2
Koliko znam?
F O T O S I N T E Z A
pridelajo          in
Fotosinteza je          ,
pri katerem            iz
                   in
SONČNA SVETLOBA
?
OGLJIKOV DIOKSID
?
SLADKOR
?
VODA IZ ZEMLJE
?
KISIK
?
le v zelenih delih rastlin
Kje poteka fotosinteza?
v vseh delih rastlin
Kdaj poteka fotosinteza?
podnevi in ponoči
podnevi
poleti
vedno
Ker rastline proizvajajo                         in

       ki ga ljudje nujno potrebujemo za svoj obstoj.
Zakaj je fotosinteza
     pomembna za ljudi?
sončna energija
?
Kako se s fotosintezo
          prenaša energija?
trava
?
krava
?
človek
?
Zakaj človek potrebuje
          energijo?
za
za
za
Človek dobi energijo
  s          , ki jo poje.

  V celicah se energija
sprosti s pomočjo           ,
 ki ga dobimo z            .
porablja se ogljikov dioksid
Kaj NE velja za
   fotosintezo?
poteka podnevi in ponoči
proizvaja se sladkor
poteka le v zelenih delih rastlin
nastaja ogljikov dioksid in voda
Kaj NE velja za
   dihanje?
poteka podnevi in ponoči
porablja se kisik
DOPOLNI
VODA IZ ZEMLJE
?
OGLJIKOV 
DIOKSID
?
FOTOSINTEZA
?
SLADKOR
?
KISIK
?
SLADKOR
?
KISIK
?
DIHANJE
?
OGLJIKOV DIOKSID
?
VODA
?
ENERGIJA
?
GORIVO
?
KISIK
?
GORENJE
?
ENERGIJA
?
OGLJIKOV
DIOKSID
?
VODA
?
imenujemo 
hrano
?
Ljudje in živali dobimo 
od
rastlin
?
potrošniki.
?
zato se
PROIZVAJALCI
?
POTROŠNIKI
?
RASTLINE
?
LJUDJE
?
ŽIVALI
?
v celicah pa s pomočjo
      kisika              .
Energija se pri
  fotosintezi           ,
sprošča
?
veže
?
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje in razvrščanje testov za matematiko in ostale predmete.