Črke - vz občna lastna 13

Vpiši pravilno veliko začetnico po naslednjem

vrstem redu: s, m, o, z, s, m, p, m, m.

___ vetlana  ___akarovič je napisala več

 

pravljic za ___troke. Med najbolj znanimi je

 

___agotovo njena ___apra ___iška, na drugem

 

mestu pa ___ekarna ___iš ___aš.

Priimke postavi  v vrstni red, kot ga zahteva

pravopis (po abecedi)

1
6
2
3
4
5
7
Kodelja
?
Krapež
?
Kobal
?
Lavrenčič
?
Premrl
?
Premrn
?
Tomažič
?
Vstavi: T, S, S, M, K, D, O, Š, A, I, P, D, D, P, P, F, N, Š.

___eta ___ilvana vsako jutro sreča ___osedo

 

___arjano ___obal. Obe sta ___elavki pri

 

___brtniku ___krlju, ki izdeluje ___luminijaste

 

___zdelke. S ___avletom se peljeta skozi

 

___uplje in ___olgo ___oljano, kjer v ___avletov

 

___iat vstopi ___adležen ___ef.

V prazen prostor vpiši zgornjo besedo.

Ker je _________________ zbolel, ni mogel v vrtec.

Na popoldanskem sprehodu sem našel

 

krasnega ________________.

JURČEK

Ti si mi res pravi _____________________.

Dedek je vzel v roke malega ___________.

V prazen prostor vpiši zgornjo besedo.

PEPČEK

V prazen prostor vpiši zgornjo besedo.

Naročen sem na ______________.

 

Pesmi za majhne ___________ je pisal tudi

 

Pavček.

CICIBAN

V prazen prostor vpiši zgornjo besedo.

Na dvorišče je stopila strašna______________.

 

V rokah je držala velikansko bodečo ________.

NEŽA

V prazen prostor vpiši zgornjo besedo.

Sosed ____________ še podkuje  naše konje.

 

Janez ____________ je končal svojo nalogo prej.

KOVAČ

V prazen prostor vpiši zgornjo besedo.

Iz gozda je prihlačal ____________ s puško v rokah.

 

Iz gozda ni prišel _____________, ker ga ni bilo!

MEDVED

V prazen prostor vpiši zgornjo besedo.

Dokler sem bil majhen, so me klicali ______________.

 

Pri Poletovih so kupili lep nov ____________. Grel

 jih bo vso zimo!

GAŠPRČEK

___raljična na ___rnu graha

Prebrali ste že veliko pravljic, zato ne bo težko

napisati prvo črko njihovih naslovov.

___anček ___ežek
___buti ___aček
___deča ___apica

Ob novem letu je veselo.

 

Obiščejo nas:

 

___edek ___raz, ___iklavž in ___ožiček.

___ralj  ___atjaž je ___lovenski junak. Še vedno

 

spi v jami v ___eci. Njegova ___ojska ga

 

čuva.

(d, m, m, b, k, m, s, p, v)
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.