Spoznavam SLOVENIJO
Na sliki je obris
.
Slovenija leži v 
.
Najdaljša je meja med Slovenijo in
Naše sosednje države so:
Italija
?
Avstrija
?
Hrvaška
?
Madžarska
?
.
italijanščine
?
Italijo
?
Slovenija ima obliko

slovenski

?
ozemlju Slovenije tudi
madžarsko
?

V Sloveniji živijo

pa živijo tudi  Italijani,
jezik.
in slovensko.
govorijo še slovensko.
Na meji z Madžarsko živijo na
Slovenci
?
kokoške
?
Madžari
?
Ob meji z
, ki govorijo
ki poleg
, ki govorijo
.
Simboli Slovenije so:

zastava

?
evro
?
himna
?

grb

?
Naslov himne je

Našo himno je napisal dr.

.
.
Glavno mesto Slovenije je
so z rdečo
označena
Na zemljevidu
.
.
Sava, Drava, Soča, Mura,
Najvišja gora v Sloveniji je
slovenske
.
 Savinja, Kolpa,....so
.
Republika Slovenija je samostojna država od

Na ta dan je državni praznik, ki ga imenujemo

. junija 1991.
.
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je izdelava in reševanje testov narejena enostavno za matematiko in ostale predmete.