Črke - lj, nj 11
Prepiši tako, da bo odpravljena napaka.
Besedam manjka en J.
cuna

hodula

pole

sane

kana
Prepiši tako, da bo odpravljena napaka.
Besedam manjka en J.
kon

von

tjulen

Kran

Postona
Prepiši tako, da bo odpravljena napaka.
Besedam manjka en J.
Trplenje

Pesnenje

drgnenje

nagnenje

zvonenje

taborenje
Prepiši, da bodo besede imele en j več.
pluča

škorni

smehlaj

bodlaj

pripetlaj

miglaj
sredni

nadalni

bližni

sosedni

predni

zadni
taborenje
kon

trplenje

sosedni
predni
Prepiši, da bodo besede imele en j več.

bolše

 

izkušne

 

man

 

prilubljena

 

navsezadne

 

vludnost

Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran z matematičnimi testi za učence za vse stopnje.