Orientacija
Če poznaš glavne strani neba, pravimo, da si se 
Glavne štiri strani neba so:
To pomeni, da si se znašel v prostoru ali na zemljevidu.
Ali poznaš strani neba?
SEVER
.
na naši levi strani

Če smo z obrazom obrnjeni proti severu, ja za nami

in na naši desni
.

,

 

Sonce vzhaja na

Kadar gledaš sončni vzhod , je sever na tvoji levi strani,

 

 

jug na

            tvoji desni in
Kadar gledaš sončni zahod, je
na tvoji levi in
             za teboj.
in zahaja na
za teboj.
na tvoji desni strani ,
.

Zemljevidi so natančne risbe pokrajine na Zemljinem

 

površju.

 

Katera stran neba je vedno zgoraj na zemljevidu?

Vsak zemljevid ima naslov, merilo in

v kateri so pojasneni

 

simboli na zemljevidu.

,

.

Kaj misliš, da bi na zemljevidu pomenili naslednji simboli?

 

 

POVEŽI!
avtobusna postaja
?
informacije
?
cerkev
?

park

?
šola
?
Naprava za določanje strani neba se imenuje
Sestavljen je iz ohišja, vetrovnice in magnetne
ki vedno kaže proti
.
,
.

Na kompasu so pogosto strani neba označene z začetnicami

 

angleških besed za smeri neba. Jih poznaš? 

N = North 

 
S =  South
W = West
E =  East

SEVER

?
JUG
?
VZHOD
?

ZAHOD

?

 

Orientiramo se lahko tudi po znamenjih v naravi, čeprav ta

 

način orientacije ni najbolj zanesljiv.

Mah raste v glavnem na
Letnice na štoru so pogosto gostejše na
strani dreves.
strani.
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje in razvrščanje testov za matematiko in ostale predmete.