MAT Množenje s 100
7 · 100 =
91 · 100 =
8 · 100 =
27 · 100 =
40 · 100 =
51 · 100 =
3 · 100 =
54 · 100 =
13 · 100 =
60 · 100 =
100 · 2 =
100 · 45 =
100 · 16 =
100 · 70 =
100 · 26 =
100 · 10 =
100 · 30 =
100 · 6 =
100 · 23 =
100 · 34 =
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je izdelava in reševanje testov narejena enostavno za matematiko in ostale predmete.