1.TEST
Povežite fizikalno količino z njeno osnovno enoto!
moč
?
m/s
hitrost
?
kg/m3
gostota
?
W
m
dolžina
?
kg
masa
?
J
delo
?
m/s2
pospešek
?
s
čas
?
Povežite predpono z njenim zapisom v obliki potence 
števila 10:
10-12
piko
?
106
mega
?
109
giga
?
10-2
centi
?
354,2 cm=
76,3 kg=
0,274 dm3=
37,8 min=
56,9 dm2=
Pretvorite:

g=
h=
mm=
m2=
cm3=
t
s
cm2
km
dl
Pretvorite:
20,5 m/s=
1500 kg/m3=
km/h
g/cm3
Na kateri višini leti balon z maso 250 kg in potencialno
energijo 300 kJ?
h=
m
Šest sošolcev meri čas v katerem Bine preteče 60 m.
8,9 s, 9,2 s, 9,5 s, 9,0 s, 9,4 s, 9,3 s
Dobijo sledeče meritve:
Izračunajte povprečno vrednost meritev:
Zapišite absolutno napako: ±
Izračunajte relativno napako:
(zaokrožite na 1% natančno)
s
%
s
  • 7. Tine in Lan kidata sneg na dvorišču pred svojima hišama. Tine delo opravi v 45 minutah, Lan pa v 1,2 h. Kdo od njiju dela z večjo močjo?
A) Tine dela z večjo močjo.
B) Ne vem. Nimam dovolj podatkov.
C) Lan dela z večjo močjo.
  • 8. Katera fizikalna količina ni osnovna fizikalna količina?
A) čas
B) množina snovi
C) svetilnost
D) dolžina
E) hitrost
  • 9. Kolesar se vozi po cesti. Kaj se mora spremeniti, da se mu poveča kinetična energija?
A) poveča se mu hitrost
B) povečata se mu masa in hitrost
C) poveča se mu masa
  • 10. S kolikšno silo rudar potiska voziček 500 m daleč in pri tem opravi 100000 J dela?
A) 0,2 N
B) 2000 N
C) 200 N
D) 2 N
x=
Prožnostna energija penaste žogice je 0,007 J. 
Kolikšen je njen skrček, če ima prožnostni koeficient 35N/m?
m
Kolikšna je moč Arnolda Schwarcenegerje pri dvigu uteži?
Med dvigom opravi 2200 J dela in za to porabi 0,25 s.
550 W
8 kW
8800 W
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran z matematičnimi testi za učence za vse stopnje.