Preberi Carrollov prikaz
Preberi Carrollov prikaz

Damjana Vidmar

Prikaz obiskovanja likovnega krožka.

Označi učence,

ki obiskujejo likovni krožek.

Anica
Manca
Mateja
Urška
Zala
Tim
Mitja
Peter
Tine
Prikaz obiskovanja likovnega krožka.

Označi učence, ki

obiskujejo 3. razred.

Anica
Manca
Mateja
Urška
Zala
Tim
Mitja
Peter
Tine
Prikaz obiskovanja likovnega krožka.

Označi učence, ki ne

obiskujejo likovnega krožka.

Anica
Manca
Mateja
Urška
Zala
Tim
Mitja
Peter
Tine
Prikaz obiskovanja likovnega krožka.

Označi učence, ki ne

obiskujejo 3. razreda in niso

vključeni v likovni krožek.

Anica
Manca
Mateja
Urška
Zala
Tim
Mitja
Peter
Tine
Prikaz obiskovanja likovnega krožka.

V okvirček zapiši P, če je

trditev pravilna, če je

napačna, zapiši N.

 

Mateja obiskuje

3. razred.

Mitja ni vključen

v likovni krožek.

Peter je vključen v

likovni krožek.

Prikaz obiskovanja likovnega krožka.

V okvirček zapiši P, če je

trditev pravilna, če je

napačna, zapiši N.

 

Pri likovnem krožku je

več deklet kot fantov.

Pri likovnem krožku

so tri dekleta.

Pri likovnem krožku

je največ učencev

3. razreda.

Prikaz obiskovanja likovnega krožka.

Koliko učencev, ki niso

tretješolci, obiskuje

likovni krožek?

Koliko učencev 3. razreda

obiskuje likovni krožek?

Koliko je vseh učencev

pri likovnem krožku?

Koliko tretješolk obiskuje

likovni krožek?

V prikazu je predstavljeno, kako učenci 4. a prihaja v šolo.

Koliko dečkov se v šolo

pripelje z avtobusom?

Koliko deklic v šolo

pride peš?

Koliko učencev v šolo

pride z avtobusom?

Koliko učencev v šolo

pride peš?

Koliko učencev je v 4. a?
Prikaz znanja plavanja in znanja smučanja učencev 4. razreda.

V okvirček zapiši P, če je

trditev pravilna, če je

trditev napačna pa N.

Rok ne zna smučati.
Mateja ne zna smučati.
Janez zna plavati.

Aleš zna plavati.

Prikaz znanja plavanja in znanja smučanja učencev 4. razreda.

V okvirček zapiši P, če je

trditev pravilna, če je

trditev napačna pa N.

Jaka zna smučati in

plavati.

Blaž ne zna niti

plavati, niti smučati.

Anže zna smučati in

plavati.

Špela zna plavati, ne

zna pa smučati.

Prikaz znanja plavanja in znanja smučanja učencev 4. razreda.

Koliko učencev zna plavati,

ne zna pa smučati?

Koliko učencev zna smučati,

ne zna pa plavati?

Koliko učencev zna smučati?

Koliko učencev ne zna niti

plavati niti smučati?

Koliko učencev zna plavati?

Prikaz znanja plavanja in znanja smučanja učencev 4. razreda.

Koliko fantov zna plavati,

ne zna pa smučati?

Koliko deklet zna smučati,

ne zna pa plavati?

Koliko fantov zna smučati?

Koliko učencev je v 4.

razredu?

Koliko deklet zna plavati?

Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.