AA E2 T11 funcions lineals i sistemes d'equacions

Punt on es tallen

les dues rectes

(-2,2)

(-2,-2)

(2,-2)

(2,2)

Equacio de la

recta vermella

y=x-4

y=x+4

y=4x

y=4x+4

Equacio de la

recta Blava

y=-x+2

y=x

y=-2x

y=-x

1. Iguala equacions
3. Troba la x
x=
x
?
+
?
Solució (x,y)= (
-2
?
4
?
=
-x
?

Resol el sistema dequacions

per IGUALACIO

4. Substitueix i troba la y
,
2. Transpassa termes
x+x
?
y=
)
=
-4
?

Hem vist que la solució del sistema d'equacions

ens dóna el punt (-2,2)

També sabem que les dues línies es tallaven

al punt (-2,2)

Per resoldre gràficament
?
es tallen serà
?
només cal dibuixar
?
la solució del sistema
?
les dues rectes
?
un sistema d'equacions
?
i el punt on
?

A la següent pregunta completa la taula i

comprova que per a la x=-2, la seva imatge

val el mateix

f(x)= x + 4
f(-2)=
f(-2)=
f(x)= -x

La solució del sistema

 és el punt (   ,   )

Les rectes tenen les

següents equacions

y=-5x+5

y = 5x+5

 y= -x +5
y=     x  +   

y=-x+4

Solució del sistema al punt (     ,     )
Troba les pendents
m=
m=
Escriu la equació d'aquestes rectes
y =
y =

A l'infinit

Mai 

Quan tombin

Un poc més lluny

Per tant es tallen

Aquestes rectes són

paral.leles i tenen

la mateixa pendent

m =

OY

OX

Tall OY

Tall OX
m=

Pendent

(    ,    )
(    ,    )

Una recta que talla l'eix =Y al punt (    ,    )

i amb una pendent de m=

y =
?
-5/3
?

Tendrà l'equació:

0
?
5
?
+
?
5
?
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.