Funcions lineals i parabòliques
2
-2
4
-4
2
-2
4
-4
6
-6
D'aquests punts quin pertany a la funció

(0,1)
(2,2)
(-1,2)
(1,1)
La pendent =
D'aquests punts qui pertanyen ala funció
La pendent =
(0,1)
(2,2)
(0,-2)
(1,1)
Pendent
punt ordenada
punt absisa
(
(
,
,
)
)
D'aquests punts qui pertanyen ala funció
La pendent =
(0,1)
(2,2)
(0,-1)
(1,1)
y=-2x -1
f(x)
Escriu la funció
x +
Pose'l amb els signe + o -
2
-2
4
-4
2
-2
4
-4
6
-6
D'aquests punts qui pertanyen a la funció

(0,1)
(2,2)
(-1,2)
(1,1)
La pendent =
-1
x
0
2
1
y
y= x2-1
F(x)=x2+4x
-4
-2
x
1
0
y
Si es positiu no posis el + devant el nº
(
,
)
Escriu els valors de cada punt
(
(
,
,
)
)
-2
-1
x
1
y
0
y=x2
+ x
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.