Resolució Sistemes d'equacions 8 pàg 133
x + y =0
x -  y =2
a) Resol el següent sistema 8  pàg 133
x=-1 y=-1
x=1 y=-1
x=-1 y=1
x=1 y=1
3x - y=0
3x + y=-6
b) Resol el següent sistema 8  pàg 133
x=1 y=3
x=1 y=-3
x=-1 y=-3
x=-1 y=3
4x - 3y= 2
2x +  y =-4
c) Resol el següent sistema 8  pàg 133
x=-1 y=2
x=1 y=-2
x=-1 y=-2
x=1 y=2
  x+2y=1
3x - y=7
d) Resol el següent sistema 8  pàg 133
 x=7/15 y=-7/4
 x=15/7 y=-4/7
 x=-15/7 y=-4/7
x=-11/8 y=-11/5
  x- 3y=1
3x +6y=2
e) Resol el següent sistema 8  pàg 133
 x=5/4 y=-15
 x=-5/4 y=-15
x=-11/8 y=-11/5
 x=4/5 y=-1/15
3x+2y=3
  x + y=7/6
f) Resol el següent sistema 8  pàg 133
 x=-2/3 y=1/2
 x=2/3 y=1/2
 x=2/3 y=-1/2
 x=-2/3 y=-1/2
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.