MATRIUS I
-3
-5
4
4
0
-3
6
6
4
0
1
-5
-3
4
2
Matrius
12
2
0
4
-3
1
0
1
-5
6
2
2
1
-5
12
0
4
0
12
-3
6
0
2
-3
4
0
12
6
0
-3
-5
12
1
-5
0
2

Matriu

triangular

inferior

Matriu fila

Matriu

quadrada

Matriu rectangular

Matriu

triangular

superior

M

a

t

r

i

u

 

c

o

l

u

m

n

a

(  )
(  )
Matriu diagonal
?
Matriu escalar
?
1

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

3

0

0

2

0

0

(  )
(  )
Matriu identitat
?
Matriu nul·la
?
1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

(  )
(  )
Matriu triangular superior
?
Matriu triangular inferior
?

-2

1

0

0

2

0

-3

2

0

2

3

0

3

5

0

2

0

0

( )
(       )
Matriu columna
?

0

Matriu fila
?
1

0

0

10

-3

Donada la matriu:

A=
(  )
-2
3
1
-4
7
2

-A =

-3
-1
0
(  )

Calcula la seva 

oposada

-1

?

-3

?

2

?
-2
?
-7
?
4
?
3
?
0
?
1
?

Donada la matriu:

A=
(  )
-2
3
1
-4
7
2
-3
-1

At =

0
(  )

Calcula la seva

transposada

7
?
1
?
0
?
-1
?
3
?
2
?
-4
?
-3
?
-2
?
Suma de matrius

Donades les matrius:

Calcula  A + B
A=
(  )
-2
1
3
-4
7
2
-1
-3
0

A + B =

B=
(  )
(  )
-3

8

3

-5

6

4

1

0

5

Calcula 2· A

Donades las matrius

A=
(  )
-2
1
3
-4
7
2
-1
-3
0

2·A =

Producte

per un nombre real

(  )
Calcula  2A - B

Donades les matrius:

A=
(  )
-2
1
3
-4
7
2
-1
-3
0

2A - B 

B=
(  )
(  )
-3

8

3

-5

6

4

1

0

5

A+Bt=
A·B=
B·A=
A2=
A·B=
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.