Longitud circumferència.
  • 1. Quina és la longitud d'una circumferència de 2 metres de radi?
A) 3,14 m
B) 6,28
C) 43,98 m
D) 12,57 m
E) 31,42 m
  • 2. Quina és la longitud d'una circumferència de 5 metres de radi
A) 3,14 m
B) 12,57 m
C) 6,28
D) 43,98 m
E) 31,42 m
  • 3. Quina és la longitud d'una circumferència de 7 metres de radi
A) 12,57 m
B) 3,14 m
C) 6,28
D) 43,98 m
E) 31,42 m
  • 4. Quina és la longitud d'una circumferència de 2 metres de diàmetre?
A) 3,14 m
B) 12,57 m
C) 31,42 m
D) 43,98 m
E) 6,28
  • 5. Quina és la longitud d'una circumferència de 5 metres de diàmetre?
A) 12,57 m
B) 15,71 m
C) 3,14 m
D) 31,42 m
E) 6,28
  • 6. Quina és la longitud d'una circumferència de 7 metres de diàmetre?
A) 44 m
B) 11 m
C) 5 m
D) 31,42 m
E) 22 m
  • 7. Quan fa el radi d'una circumferència de 10 metres?
A) 5 m
B) 1,59 m
C) 12,57 m
D) 3,18 m
E) 31,42 m
  • 8. Quan fa el diàmetre d'una circumferència de 10 metres?
A) 5 m
B) 31,42 m
C) 12,57 m
D) 1,59 m
E) 3,18 m
  • 9. Quan fa el diàmetre d'una circumferència de 15,71 m metres?
A) 2,5 m
B) 5 m
C) 2 m
D) 10 m
E) 31,42 m
  • 10. Quan fa el radi d'una circumferència de 6,28 metres?
A) 1 m
B) 2 m
C) 5 m
D) 10 m
E) 31,42 m
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.