Cangur ent 5 15 2B
A) 9
7. En un full de paper quadriculat dibuixem un rectangle    de 4 × 7. Tot seguit dibuixem una diagonal d’aquest    rectangle. Quants quadradets de la quadrícula queden   dividits en dos trossos per aquesta diagonal? 
B) 10
C) 12
D) 11
E) 8
A) 23
8. Digues quin és el nombre següent de la llista
          12, 13, 15, 18, 22, ... 

B) 26
C) 27
D) 29
E) 30
A) 32
9. El petit Joan té tres anys i mig i la seva germana només    té un quart d’any. Quants mesos més gran és el Joan    que la seva germana? 

B) 34
C) 36
D) 38
E) 39
A) 901
10. Quant sumen el nombre més petit de tres xifres       i el nombre més gran de dues xifres? 

B) 199
C) 999
D) 919
E) 119
11. En un dels conjunts següents tres quarts de totes les 
      figures (cors, rombes o triangles) són cors. Quin és? 
A) 
B) 
C)
D)
E)
12. En Ramon ha construït l’estructura de la figura amb cubs      blancs i negres, tots de la mateixa mida. Els cubs de fora      són tots blancs i els cubs de l’interior són tots negres.       Quants cubs negres ha fet servir en Ramon?
A) 12
B) 24
C) 36
D) 40
E) 48
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.